תכניות מכר להורדה

313

מגרש - בניניים G,H חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

תוכנית חניות - בניניים G,H קנה מידה 1:200

421

מגרש - בניניים E,F חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

תוכנית חניות - בניניים E,F קנה מידה 1:200

522

מגרש - בניניים A,B חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

תוכנית חניות - בניניים A,B קנה מידה 1:200

611

מגרש - בניניים C,D חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

תוכנית חניות - בניניים C,D קנה מידה 1:200