תכניות מכר להורדה

313

תוכנית חניות - בניניים G,H קנה מידה 1:200

מגרש - בניניים G,H חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

421

תוכנית חניות - בניניים E,F קנה מידה 1:200

מגרש - בניניים E,F חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

522

תוכנית חניות - בניניים A,B קנה מידה 1:200

מגרש - בניניים A,B חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50

611

תוכנית חניות - בניניים C,D קנה מידה 1:200

מגרש - בניניים C,D חוברת תוכנית קומה קנה מידה 1:100 וקנה מידה 1:50